Vanha kaupunki

OSOITE: Kuninkaankatu 15, 70100 Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Maisemakokonaisuus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1842 alkaen

Tässä oppaassa vanhana kaupunkina esitellään alue, jonka kaupunkiarkkitehtuuri saa vahvoja piirteitä yli sadan vuoden ikäisistä rakennuksista ja rakennusryhmistä.

Näitä rakennuksia on erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Kirkon ja Snellmaninpuiston ympäristössä, johon vanhan kaupungin muut alueet kytkeytyvät. Yhtenäisin vanhasta Kuopiosta kertova alue on kirkon eteläpuolella, jossa on säilynyt myös puukaupungin aikaisia rännikatunäkymiä (K6). Alueen itäreunassa ovat vanhat satamarakennukset ja sieltä kirkolle johtavaan rännikatuakseliin kytkeytyvä pienimittakaavainen korttelivyöhyke. Lännen suunnassa alueeseen kytkeytyy vanhoja kortteleita (K6) ja tori (K3) arvorakennuksineen. Lähes kaikki jugendkauden (1903-17) rakennukset löytyvät tältä alueelta.

Suunnittelu

Snellmanin puisto oli ennen kaupungin päätori. Ensimmäiset istutukset tulivat 1842 ja päätös puistosta tehtiin 1855. Kaupunkiarkkitehtuurille ei voi nimetä suunnittelijoita, mutta pääosan aluetta hallitsevista jugend-rakennuksista suunnitteli arkkitehti Viktor Strömberg sekä hänen kouluttamansa rakennusmestarit Paavo Makkonen ja Antti Koponen.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstrategia (s.23)

Sijainti