INFO

Arkkitehtuurioppaan eri versioiden valmisteluun ovat osallistuneet vuosien varrella useat henkilöt Pohjois-Savon alueelta.

Savon arkkitehtuuriopas 2022:

Tämä opas on laadittu päivittämällä ja täydentämällä vuoden 2014 opasta. Rakennusarkkitehtuurin kohteisiin on lisätty 16 rakennusta vuosilta 2014-17. Arkkitehtuurin alueina nostetaan esiin alueita, joilla on kiinnostavaa kaupunkiarkkitehtuuria joko historiallisen kehityksen tai määrätietoisen suunnittelun tuloksena. Alueiden valinnassa on käytetty vuoden 2017 Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman lähestymistapaa ja selostuksissa sen käsitteitä, joihin voi tutustua ohjelman liitteessä. Aluekohteissa, joilla on kaupunkiarkkitehtuurin rinnalla myös kulttuurihistoriallista merkittävyyttä, osoitetaan linkki Kuopion kulttuuriympäristöjen strategiaan.

Täydennykset on tuottanut työryhmä, johon ovat kuuluneet Mirjam Hyvönen, Janne Ijäs, Leo Kosonen, Martti Lätti, Sonja Tilaeus, Pirjo Soininen ja Virve Wright. Aluetekstit on kirjoittanut Leo Kosonen. Valokuvat Jari Lehtikangas / Trelin Media.

Oppaiden 2003 ja 2010 laadinnassa saatiin merkittävää apua intendentti Helena Riekiltä, ja hänen teostaan Kuopion kaupungin rakennushistoria (2005) on käytetty keskeisenä lähteenä.

Oppaan Web-suunnittelun, koodauksen ja graafisen suunnittelun teki Otto Varrela (2014). Kohteiden päivityksen ja uudet aluekohteiden rajauskartat on tehnyt Katja Oksisto (2021).

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n logon ja graafisten elementtien käyttö SAFA:n luvalla.

Sivuilla esiintyvät Kuopion arkkitehtuuriopaskartan 2010 mukaiset valokuvat (c) Antti Gävert.

Kartta-aineisto: Kuopion kaupunki, mittausosasto ja kaavoitusosasto, OpenStreetMap.

Vuoden 2014 opaskartan lisäksi täydennetty kartta perustuu vuosien 2010, 2003 ja 1996 opaskarttoihin. Aiempien vaiheiden työryhmissä ovat toimineet Sara Nieminen (2014), Mari Piipponen (2014), Helena Björk (2010, 2003 ja 1996), Virpi Leminen (2010), Saara Repo (2010 ja 2003), Heikki Tegelman (2010, 2003 ja 1996), Antti Gävert (2003 ja 1996), Kristiina Helin (2003), Heikki Lamusuo (2003), Paula Qvick (1996), Reijo Mitrunen (1996) ja Kimmo Ruotsalainen (1996).

Oppaan tuottamista on tukenut Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, joka on tukenut myös vaiheita 2014 ja 2010. Aiempia laadintavaiheita ovat tukeneet Opetus- ja Kulttuuriministeriö (2014), Kuopion kaupunki (2010), Valtion rakennustaidetoimikunta (2010) sekä Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto (2010).

Lähetä meille viesti tai palautetta