Valkeisenlammen alue

OSOITE: Alavanhovintie, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Maisemakokonaisuus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI:

Valkeisenlampi hallitsee kaupunkikuvaa ja tarjoaa hienoja näkymiä. Sen pohjoisena päätteenä ovat  Niiralan koulu ja Kaupunginteatteri sekä ensimmäinen Niiralan Kulman kerrostalo, johon keskustan umpikorttelirakenne päättyy. Talon länsipuoliset alueet ovat uudempaa avointa korttelirakennetta. Itärantaa dominoivat entisen terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennukset ja eteläisenä päätteenä on Alavan kirkko. Länsirannan kaupunkikuvaa hallitsee Ukkokodin klassisistinen rakennus (V. Killinen 1915).

Valkeisenpuisto edustaa uudemman aikakauden puistosuunnittelua, jossa korostuu puistojen monipuolinen toiminnallisuus ja kasvilajien runsaus sekä vahva elämyksellisyys.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstrategia (s.64).

Sijainti