Savilahden teknologiakeskuksen alueet

OSOITE: Savonia University of Applied Sciences, Yliopistonranta 3, 70600 Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Aluekokonaisuus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1972 alkaen

Tämän tietotekniikkaan tukeutuvien kaupunkitoimintojen keskittymän ensimmäiset laitokset on rakennettu 1980-luvulla, mutta pääosa alueesta on rakennettu 2000-luvun alkuvuosina. Alueen kaupunkiarkkitehtuurin runkona ovat suuret toimisto- ja laitosrakennukset. Rakennukset muodostavat tiivistä korttelirakennetta, ja rakennuksissa on lukuisia lounasravintoloita. Alueen toiminnallisena keskipisteenä on yksi tällainen suuri ravintola, joka avautuu kesällä myös ulkotilaan. Alueella ei kuitenkaan ole aukiota eikä toimintoja, jotka houkuttelisivat alueen sisäiseen oleskeluun ja kävelyyn. Keskeisenä kaupunkikuvallisena kiintopisteenä on 14-kerroksinen toimistotorni, joka auttaa alueen tunnistamisessa ja orientoitumisessa. Korttelien pääjulkisivut suuntautuvat aluetta sivuavalle pääväylälle ja radalle. Toiminnallisesti alue on joukkoliikennekaupunkia, mutta alueen kaupunkiarkkitehtuuria hallitsevat autokaupungin väylät, joihin bussiliikenteen pysäkit on sovitettu. Autokaupungin hahmoa kaupunkikuvaan tuo myös viereinen suuri hypermarket ajoramppeineen ja pysäköintialueineen. Toimistotaloja on rakennettu myös aluetta jakavien väylien itäpuolelle, mutta niillä ja pääalueella ei ole ei ole selvää toiminnallista tai kaupunkitilallista liityntää.

Suunnittelu

Alueen yleissuunnittelu on edennyt rinnan rakennushankkeiden suunnittelun kanssa. Uusin Savilahden alueen suunnitteluvaihe suuntautuu merkittävään täydennysrakentamiseen ja uudistuksiin.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstragia (s.91).

Sijainti