Savilahden sairaala-alue ja yliopiston kampus

OSOITE: Savilahdentie 2, 70600 Kuopio, Suomi

SUUNNITTELIJA: Useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1971 alkaen

Keskussairaala vuodelta 1957 uudistettiin 1980-luvun alussa Yliopistolliseksi keskussairaalaksi.  Samaan aikaan valmistuivat myös Kuopion yliopiston päärakennukset Canthia 1978 ja Snellmannia 1981 sekä opiskelijatalo Studentia 1984-87. Tuon jälkeen sairaala ja kampus ovat jatkuvasti kasvaneet. Kampukseen liittyy puistomainen Harjulan sairaalan alue, jonka vanha päärakennus on vuodelta 1914 ja uudempi vuodelta 1990.

Etelärinteeseen ja ranta-alueelle sijoittuneilla suurilla rakennuksilla on keskeinen rooli alueen kaupunkiarkkitehtuurissa ja ne hallitsevat kaupunkikuvaa. Alueella on kauniita puistoja ja lukuisia veistoksia. Autokaupungin väylät ja laajat pysäköintialueet kuitenkin yksipuolistavat kaupunkiympäristöä ja heikentävät sen viihtyisyyttä. Uudet pysäköintitalot puolestaan hieman vähentävät näitä haittoja. Toiminnallisesti alue on jalankulkukaupungin reuna-aluetta ja joukkoliikennekaupunkia, mutta tämä näkyy vain vähän alueen kaupunkiarkkitehtuurissa. Jalankulkukaupunkia ovat lähinnä alueen puistokäytävät ja pyörätiet. Rantaa sivuava kävelyraitti, joka yhdistää kampuksen rakennukset toisiinsa, tarjoaa viihtyisän kulkureitin ja yhteyden järvimaisemaan. Joukkoliikennekaupunkia ovat lähinnä sairaalan pääsisäänkäyntiin liittyvät bussipysäkit

Suunnittelu

Alueen kaupunkiarkkitehtuurin perushahmo määräytyi kampusalueen suunnittelukilpailussa, jonka voitti arkkitehti Juhani Katainen vuonna 1971. Muilta osin alueen suunnittelu on edennyt rinnan rakennushankkeiden suunnittelun kanssa. Keskussairaalan pääsuunnittelijoita ovat olleet arkkitehdit Jussi Paatela ja Veikko Larkas 1950-luvulla sekä Kari Virta ja Heikki Hoppania 1980-luvulla. Uusin Savilahden  suunnittelu suuntautuu merkittävään täydennysrakentamiseen ja uudistuksiin.

Sijainti