Sataman uudet jalankulkukaupungin korttelit

OSOITE: Tulliportinkatu 9, 70100 Kuopio, Suomi

SUUNNITTELIJA: Useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1990-luvulta alkaen

Alue on hyvä esimerkki uusista jalankulkukaupungin kortteleista. Rännikadut, joihin pienet korttelit kytkeytyvät, ovat uusia ja täydentävät jalankulkukaupungin kujaverkostoa. Uusilla rännikaduilla on, aiempien vuosikymmenien suunnitteluperiaatteista poiketen, runsaasti puita, istutuksia ka penkkiryhmiä. Niiden varsilla on matalien rakennusten lisäksi myös kolmikerroksisia rakennuksia. Aiempaa alhaisempi autopaikkavaatimus on mahdollistanut 3-5 kerroksisten umpikorttelien rakentamisen siten, että autot ovat kellareissa tai kansien alla ja pihat autottomia. Autopaikat eivät kytkeydy asuntoihin, ja ainakin kolmasosa asuntokunnista voi olla autottomia ilman autopaikan kustannuksia.

Suunnittelu

Alueen suunnittelu sai lähtökohtia ”Kuopion mallin” mukaisesta suuntautumisesta jalankulkukaupungin elvyttämiseen. Aiempien suunnitelmien suuri kauppakeskus ja aluetta moottoritiehen yhdistävä väylä poistettiin, autopaikkavaatimusta alennettiin ja uusiin rännikatuihin tukeutuvia kortteliratkaisuja alettiin tutkia. Uusien korttelien perusluonnokset laati arkkitehti Reino Helminen 1990-luvun lopussa. Alueen kaupunkiarkkitehtuurin suunnittelussa keskeisen työn teki arkkitehti Martti Lätti yhdessä kaupungin muiden suunnittelijoiden kanssa. Myös kuopiolaisten toimistojen arkkitehdit, jotka suunnittelivat alueen rakennukset, osallistuivat alueen  vuorovaikutteiseen suunnitteluun.

Sijainti