Saaristokatu

Saaristokatu 12, 70620 Kuopio, Finland

SuunnittelijaMaisemakokonaisuus, useita suunnittelijoita

Rakennusvuosi-

Saaristokatu on mittava ja maisemoinniltaan ansiokas katuhanke, jossa on hyödynnetty olemassa olevia niemiä, notkelmia ja saaristoa. Saaristokatua pitkin eteläisen, 5-tiestöön nojautuvan kasvusuunnan itäpuolen asukkaat pääsevät nopeasti ruutukaavakeskustaan. Saaristokaupunkiin on laadittu erityinen Taiteen kaava (Heikki Lamusuo ja Taikaa-työryhmä), joka ohjaa kaupungin normaalia rakentamista ja kehitystyötä taiteen ja kulttuurin näkökulmasta. Sen pohjalta on synnytetty mm. Saaristogalleria-hanke, joka tuottaa julkista taidetta esim. Saaristokadun ja Keilankanavan varteen.