Saarijärvi, bussikaupunginosa

OSOITE: Kellolahdentie 6, 70500 Kuopio, Suomi

SUUNNITTELIJA: Useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1970-luvulta alkaen

Saarijärvi on pieni bussikaupunginosa, jonka kaupunkiarkkitehtuurin perustana on hyvä toiminnallinen rakenne, korttelien tiivis ryhmitys sekä välitön liittyminen  luonnonmetsään, lampimaisemaan ja virkistysalueisiin. Asunnoista on lyhyt kävelyetäisyys, aukion kytkeytyviin lähipalveluihin ja leikkipuistoon sekä bussipysäkeille. Keskeinen katu tarjoaa busseille sujuvan kulun ja poikkeaa näin myönteisellä tavalla aikansa lähiöiden huonosti toimivista ulkosyöttöisistä katuratkaisuista. Alueella on erillinen kävelyraitti, joka jatkuu pyörätienä koululle ja keskustaan. Alue kytkeytyy bussikaupunginosien nauhaan ja monipuolisuutta tuo läheinen pieni yritysalue. Kaupunginosa rakennettiin vuosina 1972-76.

Kaupunkiarkkitehtuurin tasoa nostaa kävelyraittiin liittyvä Pyhän Johanneksen kirkko, joka on parasta suomalaista  arkkitehtuuria. Kirkko hallitsee kaupunkikuvaa ja antaa julkisivun sekä takana oleville elementtitaloille että koko kaupunginosalle. Elementtikerrostalojen tyly hahmo ja katutilaa hajottavat pysäköintialueet puolestaan heikentävät kaupunkikuvaa.

Suunnittelu

Suunnittelu 1970-luvun alussa oli ajalle tyypillistä rationaalista kaavoitusta ja rakennussuunnittelua. Alueen kokonaissuunnitelman laati arkkitehti Olli Parviainen, joka ennen tätä oli suunnitellut Tiihottaren kaupunginosan sekä Soukan kaupunginosan Espoossa. Alueen kokonaishahmo rakentui asemakaavan ja rakennuspiirustusten puitteissa. Kaupunginosan pieni koko ja hyvä rakenne selittyvät suurelta osin jyrkkien rinteiden rajoittamilla maastomuodoilla.

Sijainti