Petosenkadun pientalokorttelit

OSOITE: Petosenkatu, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Kaavatoteutus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1960-luvulta alkaen

Alue on esimerkki 1960-luvun suunnittelusta ja koerakentamisesta, jolla haettiin talotyyppejä ja ratkaisuja tiiviiden pientaloalueiden suunnittelemiseksi. Tontit ovat kapeita ja syviä. Tontin koko on 10×40 m, eli 400 m2. Alueella on tiilirakenteisia erillispientaloja, jotka on rakennettu pääosin 1970-luvulla.

Alueen yleisilme on säilynyt yhtenäisenä. Kortteleiden toteutuneet tonttitehokkuudet vaihtelevat 0.37 ja 0.5 välillä. Rakennukset ovat matalia, pitkänmallisia ja tasakattoisia. Kadun puolen autotallit, varastot, saunat ja

lauta-aidat luovat suljettua katutilaa. Pitkänmalliset atriumtalot sijoittuvat tonttien keskiosaan ja niiden väleihin muodostuu suojaisia pihoja.

Suunnittelu

Koealueen rakennuttajana toimi Pohjois-Savon ammattioppilaitoksen kuntainliitto ja ilmeisesti alue myös toteutettiin suureksi osaksi oppilastöinä. Alueen kaavan laatinut arkkitehti Raimo Savolainen suunnitteli Petosenkadun eteläpuolelle kaksi erilaista Jynkkä-tyyppitalomallia joista toiset punatiilisinä  ja toiset valkoisina. Arkkitehti Seppo Ruotsalainen suunnitteli puolestaan pohjoispuolelle valkoisten omakotitalojen sarjan. Niiden lisäksi joukko rakennusmestareita ja –insinöörejä suunnitteli yksittäisiä rakennuksia kokonaisuutta täydentämään.

Sijainti