Peikkometsä, Saaristokaupungin pientaloalue

OSOITE: Riimuraitti 6, 70840 Kuopio, Suomi

SUUNNITTELIJA: Useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 2005 alkaen

Peikkometsä on Saaristokaupungin pientaloalue, jonka rinteinen maasto ja toimintojen  monipuolisuus antavat aineksia kaupunkiarkkitehtuuriin. Omakoti- ja rivitalojen lisäksi alueella on ratsastuskoulu, päiväkoti, leikkipuisto, hoivakoti ja bussipysäkit. Alue rakennettiin vuonna 2005. Alue on yksi Saaristokaupungin kymmenestä omakotivaltaisesta pientaloalueesta, jotka rakennettiin vuosina 1998-2011. Suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin projektityönä, joka sai muotonsa Petosen alueiden rakentamisessa. Kohteet ovat autokaupungin aluetta ja se näkyy kaupunkiarkkitehtuurissa.

Tällä alueella kaupunkiarkkitehtuuria on katujen ja rakennusten luonteva sijainti suhteessa  rinteisiin, samoin rakennuskorttelien, talli- virkistys- ja leikkitoimintojen sekä viheralueen toisiinsa sovittuminen. Katuverkon muoto estää läpiajoliikenteen.  Viherkäytävien kulkuväylät tarjoavat turvallisen koulureitin, ratsastusmahdollisuuksia sekä alikulun välityksellä pääsyn läheiselle metsäalueelle.

Suunnittelu

Alue suunniteltiin kaupungin yksiköissä yleis- ja erityissuunnitelmien puitteissa vuorovaikutteisesti vuonna 2003, ja alueen kaupunkiarkkitehtuurin suunnitteli arkkitehti Virpi Lindell. Vastaavasti suunniteltiin myös muut Saaristokaupungin pientaloalueet, keskeisinä suunnittelijoina arkkitehdit Virpi Lindell ja Ulla Korhonen. Kaupunkiarkkitehtuurin suunnittelua ohjasi arkkitehti Martti Lätti, joka myös  suunnitteli alueita.

Sijainti