Niiralan Kulma Oy, Kortekadun pienkerrostalot

OSOITE: Kortekatu 5, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Jarmo Pulkkinen

RAKENNUSVUOSI: 1998

Jarmo Pulkkinen, Arkkitehtitoimisto Jarmo Pulkkinen Oy 1998.

Rakennuspaikka on mäntyvaltainen, loivasti etelään viettävä rinne. Tontin kaakkoisosaa hallitsee maisemallisesti suojeltu kallioinen mäki. Kaksikerroksiset paritalot on sijoitettu kyläraitin varteen ja ne rajaavat tontin etelä- ja länsisivuja jättäen keskiosaan kaksikerroksiset pienkerrostalot yhteistiloineen. Materiaalit ja mittakaava luovat mielikuvan vanhasta kylämiljööstä. Kaikki ulkopinnat on käsitelty tervapohjaisella maalilla.

Hankkeessa on korostettu pientalorakentamiseen liittyviä teemoja kuten materiaalit, ulkotilat ja niiden yhteydet sekä yksityisyyden ja yhteisöllisyyden rajamaasto. Rakennukset ovat perusratkaisuiltaan yksinkertaisia ja pelkistettyjä ja ilmettä on lähdetty tuomaan ulkopuolisilla rakenteilla, parvekkeilla ja terasseilla.

Sijainti