Neulamäen bussikaupunginosa

OSOITE: Neulamäki, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Kaavatoteutus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1970-luvulta alkaen

Neulamäki on monipuolinen luonnon ympäröimä kaupunginosa korkean mäen ylätasanteella. Kaupunginosassa on palvelukeskus ja ydinalue, niihin keskuspuistolla yhdistyvä pienempi solu, jossa on oma lähimyymälä ja päiväkoti sekä ympäröivää rivitalo- ja omakotiasutusta. Kaupunginosa tukeutuu suurelta osin bussiliikenteeseen, pyöräilyyn ja omiin lähipalveluihin. Katuverkko kulkee korttelirakenteen sisällä ja mahdollistaa sekä linjojen hyvän liikennöitävyyden että pysäkkien hyvän saavutettavuuden. Alue rakennettiin vuosina 1979-86.

Neulamäki on rakenteeltaan ja toiminnoiltaan tavanomaista parempi bussikaupunginosa, ja tämä näkyy myös kaupunkiarkkitehtuurissa. Joukkoliikennekaupungin ominaispiirteitä ovat kerrostalokortteleiden tiivis ryhmittyminen keskustan ja pysäkkien ympärille, keskustan palvelut ja pieni oleskeluaukio sekä viheryhteydet ympäröiville alueille ja luonnonmetsään. Erityisenä piirteenä on joukkoliikennekatu keskustan yhteydessä. Pääosa rakennuksista on aikakautensa vakiotuotantoa, mutta korttelien hyvä ryhmittyminen, luonnon läheisyys ja kaupunkinäkymien kiinnostavuus tekevät kaupunkiympäristöstä viihtyisän.

Suunnittelu

Alueen keskeisenä suunnittelijana toimi arkkitehti Tuomo Hahl, joka laati vuosien 1977 ja 1981 osayleiskaavat, niiden havainnollistamiskuvat ja keskeisten alueiden asemakaavaluonnokset. Neulamäki suunniteltiin lähiöiden kauden lopulla, ja sen suunnittelussa otettiin aiempaa paremmin huomioon alueen palveluiden ja bussiliikenteen järjestäminen, rakennuskannan monipuolisuus ja maastomuodot. Neulamäki onkin yksi aikansa parhaista bussikaupunginosista. Suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa jatkettiin Jynkän messualueella käynnistetyn projektityön käytäntöjä. Omakotialueille tehtiin korttelisuunnitelmat ja rakentamistapaohjeet. Katujen keskilinjat merkittiin jo luonnosvaiheessa maastoon.

Sijainti