Kuopion ruutukeskusta ja Rännikadut

Kuopio, Finland

SuunnittelijaKaavatoteutus, useita suunnittelijoita

Rakennusvuosi1776 alkaen

Pehr Kjellmann 1776, Carl Albert Edelfelt 1858, Uno Gylling 1881, K.J. Karlsson 1903

Kuopion ruutukeskusta on omaleimainen, suurkortteleita halkoviin rännikatuihin perustuva ratkaisu, jonka perusrakenne on säilynyt. Rännikatuverkko perustuu vuoden 1776 asemakaavaan. Rännikadut jakavat suurkorttelit neljään pienempään kortteliin, jotka ovat ruutukaavakeskustan leimallinen piirre. Rännikadut ovat tilaltaan matalia kujia. Rännikatujen ilmettä on uusittu monin paikoin joko kaupan asiakasosuuksina, julkisina muina tiloina tai asuntoalueiden kevyen liikenteen osina. Hannu Puurunen on tehnyt Kuopion rännikatuverkosto -selvityksen 1997 ja Kuopion rännikatujen miljöösuunnitelmat (Sorvarinkatu, Hapelähteenkatu, Käsityökatu, Puusepänkatu) 1998.
Rännikatujen rakenne on pyritty säilyttämään. Rännikatuja on sekä liikekeskustassa että asuntoalueilla. Hyviä esimerkkejä ovat satamasta alkava Koljonniemenkatu heijastaen eri aikakausien rännikatuideologiaa, Lapinlinnankatu Tuomiokirkolta terveydenhoito-oppilaitokselle sekä Tuomiokirkolta etelään johtava Sorvarinkatu, joka henkii vanhaa Kuopiota. Pääasiassa toria ympäröiviin kortteleihin on muodostunut uutta rännikatuhakuista liikerakentamista. Kaakkoisosan kortteleissa on hyviä esimerkkejä vanhan puu-kivirakennuskannan säilyttämisestä.