Kasarmialue

OSOITE: Tulliportinkatu 37-39, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Aluekokonaisuus, puurakennukset August Boman

RAKENNUSVUOSI: 1879

Kasarmialue

Kasarmialueen puiset tarkk’ampujakasarmit  1880-luvulta sekä tiilikasarmit 1910-luvulta muodostavat puistomaisen kokonaisuuden. Hatsalan nummi oli ollut jo 1700-luvun alusta sotilaskäytössä. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin Kuopion komppanian kapteenin virkatalon tiedetään olleen siellä ainakin 1710-luvulta lähtien. Siihen aikaan virkataloa ympäröivät pellot ja niityt, mutta nykyään alue kuuluu Kuopion keskustaan. Kasarmialue on pääosin kaupungin virastojen käytössä. Entinen sotilaskoti on muutettu teatteritaloksi ja entinen asekoulu on  kansalaisopiston tiloina.

Suunnittelu

Alue rakennettiin yhtenäisen asemakaavan ja rakennukset tyyppipiirustusten mukaan. August Bomanin suunnittelemat puurakennukset rakennettiin vuonna 1897. Hatsalankadun ja Puistokadun väliset tiilirakennukset on rakennettu vuosina 1914-1916. Suunnitelmat ovat venäläisen insinöörisuunnitelmista kopioituja ja paikalliseen tarpeeseen muokattuja. Samalla alueella oleva tyyppipiirustuksien mukaan tehty tiili-/puurakenteinen asuinrakennus on valmistunut 1900.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstrategia (s.58).

Sijainti