Sataman uusi kaupunginosa

OSOITE: Satamakatu 26, 70100 Kuopio, Suomi

SUUNNITTELIJA: Useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 1980- luvulta alkaen

Sataman alueelle on syntynyt uusi kaupunginosa, kun alueen vanhoja varastorakennuksia on uudistettu toimisto- ja asuinrakennuksiksi ja käytöstä poistuneet varastokorttelit on rakennettu uusiksi asuntokortteleiksi. Rakentamisen myötä alueelle on tullut lähimyymälöitä ja muita palveluita. Keskeistä on ollut  Satamatorin, puistojen ja muiden julkisten kaupunkitilojen uudistaminen niin, että kaupunginosassa on monipuolista viihtyisää kaupunkiympäristöä ja hyvää kaupunkiarkkitehtuuria. Satamakadun vanhojen rakennusten kortteleita on täydennetty kaksikerroksisilla pienkerrostaloilla, jotka eheyttävät  alueelle ulottuvaa ”Vanhan kaupungin” vyöhykettä (K8), Uusien asuntokorttelien ensimmäinen vaihe Satamapuiston pohjoispuolella on toteutettu puolisuljetulla korttelirakenteella 1990-luvun aikana. Uusien rännikatujen yhdistämä kuuden pienen korttelin kokonaisuus Satamakadun länsipuolella on uutta 3-5 kerroksista jalankulkukaupunkia. (K8) Alueen pohjoisosassa ovat uuden Hapenlähteen puiston monipuoliset istutukset, leikki- ja pelipaikat sekä oleskelutilat (K10).

Suunnittelu

Varastoalueen uudistuminen käynnistyi 1980-luvun lopulla käyttösuunnitelman puitteissa poikkeusluvilla. Satamakadun itäpuolen korttelien suunnittelun pohjana oli vuoden 1989 arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus ja keskeisenä suunnittelijana arkkitehti Georgios Fasoulas. Näiden vaiheiden suunnittelun ohjasi arkkitehti Heikki Tegelman. ”Kuopion mallin” mukainen jalankulkukaupungin elvyttäminen (K9) antoi suunnitteluun uutta suuntaa 1990-luvun puolivälistä alkaen. Keskeisenä uutena aineistona olivat arkkitehti Reino Helmisen laatimat korttelirakenteen ja kaupunkiarkkitehtuurin vaihtoehdot, joiden pohjalta kaupungin kaavoitus- ja suunnitteluyksiköt  työstivät arkkitehti Martti Lätin johdolla toteutukseen johtaneet suunnitelmat.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstrategia (s.40).

Sijainti