Saaristokatu

OSOITE: Saaristokatu 12, 70620 Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Maisemakokonaisuus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI:

Maisemakaduksi rakennettu Saaristokadun osuus on erityistä kaupunkiympäristöä, jonka kaupunkiarkkitehtuurin perustana on sopeutuminen hienoon järvimaisemaan ja alueen hyvä toiminnallinen rakenne. Katu, joka on oikotie  pyörä- bussi- ja autoliikenteelle, tarjoaa myös viihtyisän reitin eri suunnista saariin tuleville ulkoilijoille. Vaikka katu on autoliikenteen pääväylä, ei autoliikenne hallitse kaupunkiympäristöä, vaan sopeutuu siihen ja muihin toimintoihin. Siltojen pitäminen matalina tehtiin mahdolliseksi siirtämällä alueen lävistänyt laivaväylä Keilankantaan, johon sille rakennettiin kanava ja korkea silta.

Kaupunkiarkkitehtuurille hahmon antavat maisemaan sopeutuvat sillat ja saarten pohjoisrantoja seuraileva kapea pengerkatu, joka yhdistää saaret monipuoliseksi virkistysalueeksi. mutta ei koske niiden luonnonmuotoihin. Viihtyisä pyörätie, joka liittyy saariin ja avautuu etelään, on erotettu autoliikenteestä  kiviaitana toteutetulla meluesteellä, jonka hirret viestivät maisemaa hallinneiden sahojen ja tukkilauttojen historiaa.

Suunnittelu

Alue suunniteltiin vuoden 2000 kaupunkirakennesuunnitelman  mukaisten kaava- ja erityissuunnitelmien puitteissa vuorovaikutteisesti vuosina 2002-05. Kadun linjauksen ja hahmon sekä alueen kaupunkiarkkitehtuurin suunnittelun ohjasi arkkitehti Leo Kosonen, jonka vuonna 1989 esittämä ideointi näin toteutui.  Konsultteina suunnitteluun osallistuivat SITO ja Destia, jonka maisema-arkkitehti Laura Soosalu suunnitteli maisemarakenteet. Suunnitelmat tulivat voimaan ilman valituksia, ja katu ympäristöineen rakennettiin kaupungin maalle vuosina 2006-08.

Sijainti