Niuvanniemen sairaala-alue

OSOITE: Niuvanniemen Sairaala, Niuvankuja, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Aluekokonaisuus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: Alkaen 1881

Niuvanniemen laajaa mielisairaala-aluetta on rakennettu vuodesta 1881 alkaen. Tuolloin valmistui kaksikerroksisten kivisten sairaalarakennusten ryhmä samalla, kun laajat puistoistutukset saivat alkunsa. Rannan tuntumassa on entinen, puinen asuinrakennus vuodelta 1886 ja kivinen pesula vuodelta 1907. Sairaala-alueen eteläosassa sijaitsee Fagernäsin kartano (entinen tilanhoitajan asunto) vuodelta 1881. Alueelle on rakennettu  1960-luvulla asuinkerrostalojen ryhmä sekä 1980-luvulla  arkkitehti Juha Leiviskän suunnittelema uudisrakennus. Viimeisin rakennus on vuodelta 2004. Keskeinen osa alueen kaupunkiarkkitehtuuria ovat rakennusryhmää ympäröivät peltoaukiot ja vanhat metsiköt.

Alue kuuluu Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY) Niuvanniemi on Suomen toiseksi vanhin mielisairaalaksi suunniteltu sairaala. Sairaalan pihapiirit, ympäröivät pellot, niityt ja rantavyöhyke ovat kiinteä osa sairaalan potilashoidon historiaa ja ne muodostavat edelleen laajan ja merkittävän sairaalan talouteen liittyneen kulttuurimaiseman. Maiseman säilymistä on edesauttanut ympäröivien peltojen oleminen viljelykäytössä. Puistot ja puutarhat sijoittuvat sairaala-alueen vanhimman rakennuskannan ympärille sekä teiden yhteyteen. Hyötypuutarha (1890) on alueen ainut jäljellä oleva varsinainen puutarha. Se sijoittuu keskuspihan ja rannan väliselle alueelle.

Suunnittelu

Suunnitelmat paviljonkijärjestelmää noudattelevaksi sairaalaksi laadittiin yleisten rakennusten ylihallituksessa (G.Wilenius, W.Polón, M.Schjerfbeck, E.Gustafsson). Aluekokonaisuudella on ollut useita suunnittelijoita.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstragia (s.101).

Sijainti