Keilankanta, Saaristokaupungin alueen keskusta

OSOITE: Keilankanta, Kuopio, Finland

SUUNNITTELIJA: Aluekokonaisuus, useita suunnittelijoita

RAKENNUSVUOSI: 2010 alkaen

Keilankanta on Saaristokaupungin alueen keskusta. Siihen kytkeytyy Lehtoniemeen kiertyvä bussikaupungin kerrostalokortteleiden nauha, jossa on viisi solua, ja siihen liittyy laajoja autokaupungin pientaloalueita. Kaupunkiarkkitehtuurin perustana ovat alakeskuksen rakenne ja kävelyalue, bussikaupunginosan toiminnat, sovittautumien vahvoihin rajoittaviin maastomuotoihin ja luonnon läheisyys. Kaupunginosa rakennettiin ohjattuna hankkeena pääosin kaupungin maalle. Kanava ja silta valmistuivat 2007 ja ensimmäiset kerrostalot 2008, jolloin alue sai myös bussilinjan.

Kaupunkiarkkitehtuurille piirteitä antaa pieni aukio, siihen liittyvä bussikatu pysäkkeineen, keskustaan sovitettu Saaristokatu sekä  kaupan, muiden palvelujen ja puistojen kytkeytyminen tähän kävely-ympäristöön. Erityistä kaupunkiarkkitehtuuria on sillan ja maamerkeiksi kohoavien rakennusten hyvä arkkitehtuuri, viihtyisät rantapuistot, laituri ja ympäristötaide sekä kanavan suurimittainen maisema- arkkitehtuuri, jotka yhdessä muodostavat monipuolisen kokonaisuuden.

Suunnittelu

Alue, kanava ja silta suunniteltiin vuorovaikutteisesti vuoden 2000 kaupunkirakennesuunnitelman  mukaisten kaava- ja erityissuunnitelmien puitteissa vuosina 2002-05. Kaupunkiarkkitehtuurin ratkaisut koottiin useista konsulttitöistä, joissa keskeisin suunnittelija oli arkkitehti Olli Nieminen. Kaupunkiarkkitehtuurin kokonaisuuden suunnittelun ohjasivat arkkitehdit Leo Kosonen, Martti Lätti ja Ulla Korhonen. Lukuisille ympäristötaiteen teoksille puitteet antoi erityinen Taiteen kaava.

Sijainti