Empireajan puukaupunkipiha

Minna Canthin katu 21, Kuopio, Suomi

SuunnittelijaUseita suunnittelijoita

Tämä kolmen empirekauden puurakennuksen ryhmä talousrakennuksineen muodostaa  yhtenäisen suljetun pihapiirin. Se on ainoa säilynyt kohde ja viestii aikansa puukaupungin arkkitehtuuria Kuopiossa. Ryhmään liittyy hieno jugend-pihapiiri samassa korttelissa ja toinen jugendrakennus Puijonkadun länsipuolella.

Kuopio oli yksi Suomen merkittävistä puukaupungeista, ja puukorttelit kattoivat kaupunkialueen vielä 1950-luvulla. Pääosa puutaloista kuitenkin purettiin nopean kasvun vuosina 1960- ja 1970-luvuilla.

Lisätietoja: Kuopion kulttuuriympäristöstrategia (s.56).